Cymraeg

Peter Vickery wedi bod yn cynghori fusnesau, perchnogion eiddo rhent, ac unigolion yn Massachusetts Gorllewin ers 1999. Mae e’n croesawu ymholiadau gan Cymry a bobl yng Nghymru.

Cefndir

Cafodd Peter Vickery ei eni a’i fagu yn Abertawe, dinas yn Ne Cymru.

Addysgwyd ef yng Ngholeg Iesu, Rhydychen; Prifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste; Ysgol y Gyfraeith, Prifysgol Boston; a Phrifysgol Massachusetts, Amherst.

Symudodd i Wladwriaethau’r Unol Daleithiau ym 1995, ac enillodd ei radd yn y gyfraith (JD) ym 1998. Ar ôl gymhwyso fel twrnai, dechreuodd weithio yn Massachusetts Gorllewin.

Am gyfnod byr, 2005-07, Vickery cynrychiolodd Massachusetts Gorllewinol ar Gyngor y Llywodraethwr. Yn 2012, enillodd radd meistr mewn polisi cyhoeddus, sy’n ddefnyddiol wrth ddrafftio deddfwriaeth.

Cyfraith yflogaeth

Peter Vickery yn eiriol yn y Comisiwn yn Erbyn Gwahaniaethu — Massachusetts Commission Against Discrimination (MCAD) — fel amddiffynwr cyflogwyr.

Cyfraith tai

Peter Vickery yn eiriol yn y Llys Tai, lle mae’n cynrychioli perchnogion yn achosion troi allan (hawliadau i sicrhau meddiant).

Astudiais yn Lloegr, ac ymgartrefais yn Massachusetts, ond cefais fy ngeni yng Nghymru. Gan ddyfynnu geiriau’r gân Kân gan Calan:

“Gwyddom am ei hanes, gwyddom am ei phoen,

Teimlwn yn ein esgyrn ac yn treiddio trwy ein croen”

https://youtu.be/tYnjyzN5jac